Bijzondere Algemene Leden Vergadering

Op vrijdag 23 november a.s. is onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering in het clubgebouw.

Aanvang: 19.30 uur!Watch Full Movie Online Streaming Online and Download

Naast de vaste punten zijn er twee belangrijke punten. Allereerst het afscheid van twee van onze bestuursleden n.l. Piet Roet en Klaas Bijvoet. Beide heren hebben zich jarenlang zeer verdienstelijk ingezet voor onze club en van beiden kan gezegd worden, dat de club er zonder hen niet zo geweldig voor stond, als zij zich niet jarenlang hadden ingezet! Het bestuur komt tijdens de vergadering met een voorstel voor het benoemen van een nieuw bestuurdlid. U kunt zich ook nog aanmelden als bestuurslid.
U kunt dit nog doen tot 1 kwartier voor aanvang van de vergadering bij een van de bestuursleden of ter plekke!

Daarnaast staat er een belangrijke Statutenwijziging op de agenda: Het bestuur stelt voor, om Art. 16, lid 1 te veranderen in: Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 september tot en met 31 augustus. (dit is nu: van 15 nov-14 nov). Hierdoor kunnen we een seizoen beter als geheel financieel bekijken en hebben we ook iets meer tijd, om het financieel jaarverslag en de begroting op te maken. Statutenwijzigingen dienen door tenminste twee derde van de aanwezige leden goedgekeurd te worden.

Na de pauze komt Ard Schenk een verhaal vertellen over zijn (zeer succesvolle!) schaatsloopbaan, die 50 jaar geleden begon in de Beemster!
ardschenk.jpg

De algemene ledenavond, waar Ard Schenk vertelde over de start van zijn carrière en zijn ervaringen met Kees Verkerk vertelde, was een geslaagde avond. Er waren maar liefst rond de 50 leden aanwezig! Hopelijk wordt de komende ledenvergadering ook zo goed bezocht!

ard-schenk

Watch Movie Online Logan (2017)

Post Tagged with , , ,

Comments are closed.