Scroll Top

Historie

Op dinsdag 4 januari 1909 is ijsclub Bamestra officieel opgericht

De vereniging ontleent haar naam aan de oude Latijnse naam voor de Beemster, zijnde Bamestra. In de statuten staat vermeld onder art. 3 doel. De Vereeniging beoogt:

  • Het maken en onderhouden van ijsbanen.
  • Veilig en ongehinderd ijsverkeer
  • Bevordering van het wintervermaak
  • Den toestand van het ijs openbaar te maken
  • Doelmatige werkverschaffing op het ijs.

Deze doelstellingen hebben we nog steeds, zij het dat er nu sprake is van één baan en dat we geen doelmatige werkverschaffing op het ijs meer aanbieden! Wedstrijden werden er niet georganiseerd, men stopte alle energie in het vegen van de banen, om op die manier mensen van buiten de polder ook in de Beemster te laten schaatsen.

Sinds september 1933 is onze ijsbaan gevestigd aan de Nicolaas Cromhoutlaan. Op de kaart hiernaast, uit die tijd, is nog duidelijk de huidige baan te zien en de grote ijsbaan in het begin. In december van 1933 trad Bamestra toe als lid van de KNSB. Het resultaat was dat Bamestra werd verzocht nationale wedstrijden schoonrijden te organiseren.

Na verschillende kleine en grotere ‘keeten’, kwam er in 1943 een zogenaamde ‘volkskeet’. Deze eerste opstallen van de ijsclub hadden al snel een plaats in de Beemster gemeenschap:

  1. Het controlehokje werd zomers gebruikt door de zwemvereniging.
  2. Bij het 325 jarig bestaan werd de pluimvee tentoonstelling in het gebouw gehouden. De decors voor de feestrevue werden in het clubgebouw vervaardigd.

De kantine werd in de vijftiger jaren een multifunctioneel gebouw, voor 1/3 deel kleuterschool, 1/3 deel was beschikbaar voor de emigrantendienst, en voor 1/3 deel was het nog ijsclubgebouw. Toen de baan werd verkleind tot min of meer zijn huidige vorm, vanwege uitbreiding van de Middenbeemster, moest de opstal aan de Rijperweg verdwijnen. Dat betekende ook de noodzaak voor een nieuw onderkomen, dat in 1966 werd gerealiseerd en tot de dag van vandaag in gebruik is.