Contributie

De contributie voor het seizoen 2017/2018 is vastgesteld op:

Jeugdkaart:( t/m 7 jaar) gratis

Jeugdkaart: ( 8 t/m 17 ) € 4,-

Volwassene: € 5,-

Gezinsabonnement € 14,- (Dit bedrag geldt alleen, als u vóór 1 december betaald heeft!)

Donateurskaarten € 2,50

De contributie wordt in de maanden okober en november geïnd. U kunt zelf het bedrag invullen en overmaken op rekening NL 58RABO 0342356437 t.n.v ijsclub Bamestra Middenbeemster.  De leden ontvangen een ledenkaart, die ze bij toegang moeten kunnen laten zien.

Graag vóór 1 december betalen, dan kunnen wij u de kaarten tijdig toesturen!

Wilt u uw lidmaatschap opzeggen? Dan graag even een berichtje naar de secretaris

Inschrijven kan via deze website! Wilt u ook mutaties doorgeven aan de secretaris: ijsclubbamestra@gmail.com
Toegangsprijzen aan de poort:

Jeugdkaart:( t/m 7 jaar) gratis

Lidmaatschap jeugd (8t/m 17 jr.) : € 5,-

Lidmaatschap volwassene € 6,-

Geen gezinsabonnementen aan de poort!

Rittenkaart: jeugd € 1,- volwassene € 2,-